Godt Ord

204: Kommunsk

November 4, 2017

Hermed varsel om påbud om ... et afsnit om kommunsk! Altså det kringlede kancellisprog, som det offentlige nogle gange henvender sig til borgerne på. Sammen med kommunikationsrådgiver Marianne Bolvig ser vi på, hvad kommunsk er, og hvorfor det egentlig bliver brugt. Og hvad i alverden betyder “vejudlæg”?

 

Marianne Bolvigs hjemmeside og blog: http://bolvigkom.dk/

Marianne om “møgbreve fra kommunen”: http://bolvigkom.dk/moegbreve-fra-kommunen/

Mere om det kryptiske brev om ukrudsfjernelse:

https://www.linkedin.com/pulse/tromlende-og-truende-breve-fra-kommunen-%C3%B8del%C3%A6gger-imaget-bolvig/?trackingId=8Or8lrLDtq%2FjWG2veH%2B5ow%3D%3D

 

Jens Becker Jensens artikel om klarsprog:

https://admin.dsn.dk/udgivelser/sprognaevnets-skriftserie-1/klart-sprog-er-godt-sprog-1/leif-becker-jensen-klarsprog-kommunikationsteknik-eller-holdningsaendring

 

Trine-Maria Kristensens bog: ‘Få mere ud af (den tid du spilder på) de sociale medier’: http://www.gyldendalbusiness.dk/products/9788702234008.aspx

 

Tekster om at skrive godt og forståeligt:

Ombudsmanden: http://www.ombudsmanden.dk/om/formidling_og_viden/sprogpolitik/haandbogiklarsprog/

Rapporten Sprog til tiden - se kapitel 6: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Publikationer/2008/Sprog_til_tiden%20-%20Rapport%20fra%20Sprogudvalget/pdf/sprog_til_tiden_netpub.pdf

Digitaliseringsstyrelsen:

https://www.digst.dk/~/media/Files/It-loesninger/Digital-Post/A4-version--Guide-til-gode-digital-breve.pdf